Cykl wzrostu włosa

Mieszek włosowy podlega cyklicznym, powtarzającym się zmianom. W ciągu życia człowieka każdy przechodzi  około 20-30 razy cykl włosowy. Wzrost włosa w mieszku przebiega w czterech następujących po sobie fazach:

  • Anagen – faza wzrostu włosa
  • Katagen – faza przejściowa, inwolucja mieszka
  • Telogen – faza spoczynku
  • Egzogen – faza uwalniania włosa

Anagen

Na początku okresu anagenu w komórkach zawiązka włosa występują bardzo liczne podziały Niezróżnicowane komórki zawiązka włosa rosną w dół i otaczając brodawkę zaczynają tworzyć opuszkę Mieszek sukcesywnie wydłuża się osiągając swoją ostateczną długość, melanocyty zaczynają produkować melaninę Włos zaczyna rosnąć wychodząc ponad powierzchnię skóry W skórze głowy anagen trwa od 3 do 6 lat co oznacza, że włosy rosną do 60 cm i więcej.

W pozostałych miejscach czas trwania anagenu to 4 – 8 tyg.

W fazie anagenu znajduje się 80-85% włosów.

Katagen

Faza przejściowa W początkowym okresie katagenu czynność komórek macierzy włosa ustaje i ulegają one zwyrodnieniu i zanikowi. Opuszka przechodzi proces keratynizacji i stopniowo zanika Zatrzymana zostaje produkcja malaniny przez malanocyty, zahamowane zostaję podziały komórek macierzy opuszki.

Faza katagenu trwa krótko, średnio ok. 14 – 21 dni.

Katagen obejmuje 0,5 – 1 % włosów.

Telogen

Włos telogenowy, jako twór całkowicie zrogowaciały, nie zawiera barwnika. W fazie tej mieszek włosa pozostaje we względnym spoczynku, do czasu nadejścia sygnału z wnętrza, jak i z zewnątrz mieszka, powodującego reaktywację cyklu.

W tej fazie znajduje się o 10 – 20% włosów.

Telogen trwa 2 – 4 miesięcy.

Egzogen

Faza uwalnia włosa. Następuje utrata włosa telogenowego – koniec nowego włosa wypycha kolbe włosa telogenowego . Zachodzą wspomniane proces reaktywacji .